Bình Định: Triển khai thủ tục đầu tư cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát

  • Post category:Tiến độ

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Văn bản số 499/UBND-KT về việc triển khai thực hiện thủ tục đầu tư các Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua địa bàn tỉnh và mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các Sở: GTVT, Xây dựng, KH&ĐT, NN&PTNT và các địa phương, đơn vị có liên quan đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu đề xuất triển khai phương án đầu tư Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh, bổ sung Tổ công tác nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2023.

Ban QLDA giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở và các đơn vị có liên quan đề xuất phương án, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua địa bàn tỉnh và mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó lưu ý: Đối với Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua địa bàn tỉnh, phải phối hợp làm việc với các đơn vị có liên quan của tỉnh Gia Lai để thống nhất các nội dung về quy mô và phương án đầu tư đồng bộ giữa 2 tỉnh. Đối với Dự án mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phải phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT theo đúng các quy định hiện hành.

Nguồn: https://mt.gov.vn/vn